Algemene voorwaarden

Bekijk hier onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op al onze boekingen

Deze overeenkomst is bindend voor de huurder en diegenen die hem vertegenwoordigen.
De huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.
Diegene die het contract tekent of online via de site of mail bevestigd is altijd verantwoordelijk voor de wagen en alles wat in deze overeenkomst staat vermeld.
Het in gebruik nemen van de wagen impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van onze volledige huurvoorwaarden. Deze overeenkomst is tevens van toepassing in geval van sponsoring, het gratis ter beschikking stellen van een motorhome.

 • Prijzen zijn btw inbegrepen.
 • Volgens inventaris niet limitatief omvat de uitrusting een fietsrek, een uitdraaibare luifel, eenaansluitsnoer voor 220V elektriciteit, een vulslang voor water, eet- en kookmateriaal,…
 • Gebruik van gas en wc product inbegrepen als startpakket.
 • Vanaf 1 week huur zijn alle kilomteres inbegrepen. Bij minder dan 1 week huur zijn 600 kminbegrepen. Per extra kilometer wordt €0,30 aangerekend.
 • Omniumverzekering inbegrepen met vrijstelling van €1500 per schadegeval, deze verzekering is nietvan toepassing voor de inboedel.
 • Waarborg van €1500 bij afhalen van het voertuig. (ingehouden tot afhandeling schadegeval)
 • De motorhomes zijn voorzien van een antidiefstal-systeem met stroomonderbreker.
 • Alle uitvoeringen zijn aangepast aan rijbewijs B voor een bestuurder vanaf 21 jaar.
 • Brandstoftank is vol bij afhaling en dient vol teruggebracht te worden, eventueel verschil ten laste vande huurder + forfait van €20 servicekost.
 • Brandstofverbruik, gas (buiten de eerste volle tank), tolheffingen, boetes en proces-verbalen zijn nietinbegrepen in de prijs.
 • Het is ten strengste verboden het gehuurde voertuig te gebruiken voor het vervoer van eender welkevorm van verboden middelen, apparatuur, drugs, illegale personen of verboden goederen conform deEuropese wetgeving.
 • Iedere overtreding met inbeslagname van het gehuurde voertuig zal onherroepelijk leiden voor deovertreder-huurder tot het betalen aan Bel Motorhomes van een schadevergoeding gelijk aan de volledige aankoopsom van het gehuurde voertuig en het inkomstenverlies geleden door de niet beschikbaarheid van het voertuig.
 • Roken in het voertuig is verboden en dieren in het voertuig zijn verboden.
 • Frituren, microgolf en ovens zijn niet toegestaan.
 • De motorhome wordt in dezelfde staat terug gebracht als opgehaald. Deze zijn steeds proper binnen enbuiten zonder enige vorm van schade zowel binnen- als buitenkant. Zoals aanvaard en ondertekend inde plaatsbeschrijving.
 • In geval van niet beschikbaar zijn van het gereserveerde voertuig heeft de verhuurder het recht eenander voertuig in te schakelen zonder enige vorm van schadevergoeding.
 • De huurder zal de motorhome gebruiken als een goede huisvader. Iedere overtreding en eventueleboetes inbeslagname en of gevolgen hieraan verbonden zijn ten laste van de huurder.
 • De huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van de MTM (maximumtoegelaten massa) en eventuele boetes of gevolgen hieraan verbonden. De huurder mag maar een aantalpersonen vervoeren als er gordels aanwezig zijn en is zelf verantwoordelijk bij overtreding en ongeval.
 • Eventuele problemen of schades onderweg dienen onmiddellijk telefonisch aan Bel Motorhomes teworden gemeld.
 • Alle schades, ontbrekende stukken, extra reinigingen gebeuren ontegensprekelijk op kosten van dehuurder en worden uitgevoerd door een door Bel Motorhomes uitgekozen werkplaats.
 • Toilet, ijskast, enz moeten leeg en proper zijn. De inventaris is gekend door de huurder.
 • De reiniging door de huurder gebeurt niet met hogedruk of schuurmiddel
 • Onze huurvoorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen.
 • Achtergelaten voertuigen op onze parking zijn op eigen risico

 

Extra kosten (niet verplicht – enkel wanneer niet proper)

 • Reiniging door onze diensten buiten €75 (campervans) of €100 (Cocoon en Sport)
 • Reiniging door onze diensten binnen €125 (campervans) of €150 (Cocoon en Sport)
 • Legen en reiniging toiletcassette €75
 • Afvaltank lozen €50
 • Bij te laat binnenbrengen volgens afspraak wordt er €50 per begonnen uur verrekend(Vertrek tijdig en houd rekening met mogelijke verkeershinder.)
 • Schades aan het interieur, verloren stukken uit de inventaris, kapotgereden banden/velgenworden in rekening gebracht bij terugbetaling waarborg, indien de schade groter is dan de waarborg dient het verschil te worden betaald door de huurder.

Voorschot en betaling

Bij het opmaken van de huurovereenkomst verbonden met deze voorwaarden wordt een voorschot van 20% betaald met een minimum van €350. Betaling van het saldo moet uiterlijk 30 dagen voor het vertrek en aanvang van deze overeenkomst in ons bezit zijn, indien niet in ons bezit vervalt de overeenkomst met een bijkomende schade vergoeding van 50% van de overeengekomen huurprijs. Betaling via cash, bancontact of met bankoverschrijving.

Annulering door de huurder

Indien een huurovereenkomst wordt geannuleerd is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
1.bij annulering tot de 30ste dag vóór de vertrekdag : het verschuldigde voorschot
2.bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 14de dag vóór de vertrekdag : 50% van de huursom met een minimum van het voorschot3.bij annulering vanaf de 14de dag tot de laatste dag voor vertrek : 90% van de huursom met een minimum van het voorschot
4.bij annulering op de vertrekdag zelf of later : de volledige huursom

Ophalen en inleveren

Weekverhuur
-in hoogseizoen afhaling vrijdag of maandag tss. 15u en 19u, op afspraak volgens beschikbaarheid in planning
-in laag- en tussenseizoen afhalingen alle dagen tss 15u en 18u, op afspraak volgens beschikbaarheid in planning, niet op zat-, zon- en feestdagen.
-inleveren hoogseizoen tss 8u en 10u, op afspraak volgens beschikbaarheid.
-inleveren laag- en tussenseizoen tss 9u-11u, op afspraak volgens beschikbaarheud
Weekendverhuur (vrijdagnamiddag tot maandagvoormiddag, niet in het hoogseizoen) volgens afspraak

 

(Heeft u een speciale wens, laat het ons weten en we bekijken wat mogelijk is)

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Back to top
×